Forbrugs aflæsning

Måleren aflæses ved ud og indflytning.

Derud over skal måleren aflæses en gang om året. Du/I modtager et aflæsnings skema med posten fra Energi Midt eller anden udbyder, som skal udfyldes og returneres.

Eventuelle gebyrer i forbindelse med aflæsning af forbrugsmåler betales af lejer.

 

Lejer hæfter for forbrug i istandsættelses perioden, ved fraflytning.