Vedligeholdelse af lejemålet

Du er forpligtet til at vedligeholde lejemålet. Vedligeholdelsen skal udføres, så den bolig, du har lejet ikke forringes ud over almindelig slid og ælde.

Du er således altid forpligtet til at oplyse til udlejer, hvis el- eller installationer er utætte, eller hvis hårde hvidevarer, som tilhører lejemålet er defekte. Det er desuden din opgave at passe på lejemålet ved dagligt at lufte ud og gøre rent jævnligt, for at forhindre fugt eller kalkskskader, samt at bevare lejemålets stand.

I lejeperioden skal lejer foretage fornøden vedligeholdelse af låse, nøgler og ruder. Og holde vandhaner og el afbrydere forsvarligt ved lige. Lejeren skal endvidere vedligeholde wc-kummer, cisterner, vaskekummer, bruser, køleskab, fryser, komfur, emhætter og lignende installationer, samt gulvbelægning.

Udgifter til den udvendige vedligeholdelse samt fællesarealer f.eks. trappeopgange, legepladser, beplantning i fællesarealer er en del af huslejen.

 

Som nævnt i lejekontrakten, skal en eventuel have vedligeholdes af den, der lejer boligen. Hvis du ikke passer haven, kan Bo Godt Midtjylland få en gartner til at rengøre haven for beboerens regning.

Hvis du har spørgsmål til vedligeholdelse af din bolig, er du velkommen til at kontakte kontoret tlf. 22 11 29 85 eller på mail@bogodtmidtjylland.dk