Fraflytning

 

Opsigelse

Der er 3 måneders opsigelse. Opsigelsen skal altid falde til den 1. i måneden. Kun skriftlig opsigelse er gyldig. (Kan evt. sendes pr mail.) Kort efter at vi har modtaget opsigelsen vil du/I modtage en skriftlig bekræftelse.

Download opsigelsesblanket i Excel format.

 

Fraflytning

Hvis du/i ønsker at fraflytte inden opsigelsesperiodens udløb, forsøger Bo Godt Midtjylland at genudleje lejemålet hurtigere. Hvis lejemålet genudlejes, inden opsigelsesfristens udløb, skal du/i kun betale leje mv. til genudlejningstidspunktet.

 

Istandsættelse af boligen

Lejemålet skal under alle omstændigheder fraflyttes senest 14 dage før opsigelsesperiodens udløb, således at Bo Godt Midtjylland har 14 dage til istandsættelse af boligen.

Huslejen og forbrug, i istandsættelseperioden påhviler fraflytter.

I forbindelse med fraflytning vil der være et gennemsyn af lejligheden, hvor du har mulighed for at deltage, der vil i den forbindelse blive taget stilling til, hvilke ting der skal udbedres. Al udbedring skal foretages af håndværkere anvist af Bo Godt Midtjylland. Udgiften til udbedringen vil blive modregnet det indbetalte depositum.

Der udarbejdes en flytteopgørelse, når alle håndværker regninger er modtaget. Hvis flytteopgørelsen viser, at et del af depositummet skal tilbagebetales overføres beløbet til din/jeres konto.